Severin z Kolína

Severin z Kolína svatý

* v 4. stol. Současník sv. Martina z Tours. Vedl jako biskup církev v Kolíně n. R. okolo 400, vykazoval mnohé cnosti a dobročinnost. Odvážně bojoval proti arianismu. Je málo známo, že je patronem katedrály. Je popisována jeho vize, jak andělé nesli duši sv. Martina po smrti do nebe. Po + zač. 5. stol. v Kolíně byl pohřben v kostele na okraji města, později (v 9. stol.) pojmenovaném po něm, kde jeho ostatky stále odpočívají. Patron Kolína, proti neštěstí, za dobré počasí. Zobrazován v biskupském oděvu.