Eberhard z Biburgu

Eberhard z Biburgu svatý

* kolem 1089 v rodině svobodných pánů Sittling – Biburg. 1130 se stal benediktinem v Prüfeningu, 1133 převorem a 1138 opatem v klášteře v Biburgu, který jeho rodina založila, a nakonec byl 1147 jmenován arcibiskupem v Salzburgu. Jmenování zprvu odmítl, ale na naléhání kapituly dómu ho přijal a stal se vzorem duchovního pastýře. Byl velkým ctitelem PM. Ve sporu mezi císařem Barbarosou a papežem Alexandrem III. stál jednoznačně na straně papeže. + 22. 6. 1164 v cisterciáckém klášteře Rein u Štýrského Hradce. Pohřben v salzburgském dómě, později se jeho ostatky ztratily. 1957 hrob otevřen a našlo se jeho pečetidlo, na kterém je postava arcibiskupa s berlou a Biblí a okolo jeho jméno.