Severus z Trevíru

Severus z Trevíru svatý

Biskup v Trevíru. Byl žákem sv. Lupa a pomáhal sv. Germanovi ve Velké Británii vykořenit omyly pelagianismu. Patří ke generaci pastýřů z Galie, původem urozených Římanů, formovaných ve francouzském klášteře v Lérins. O jeho životě toho víme málo, pravděpodobně nepřežil hunské nájezdy a plenění Trevíru 451. Víme, že hlásal evangelium v oblasti dolní Mosely a Porýní.