Eustáz

Eustáz (Eustasius, Eustace) svatý

Pocházel z Burgundska. Kolumbánův žák a jeden z prvních společníků. Později když byl Kolumbán, zakladatel Luxeuil, vyhnán z Burgundska (odešel do Bobbio v Itálii), protože káral morálku krále Thierryho, doporučil komunitě zvolit Eustáze jako svého nástupce. Tak se stal 2. opatem reformního kláštera Luxeuil. Tři roky po svém jmenování (613), když se stal vládcem království Francie Clothaire II., byl opat Luxeuil pověřen kontaktováním Kolumbána. Ten však v dopise králi odmítá návrát a sděluje důvody. Požádal ale Clothaira, aby vzal klášter a bratry z Luxeuil pod ochranu. Během dvanácti let, které následovaly, klášter nadále získat proslulost jako sídlo učení a svatosti. Díky královské podpoře byla zvětšena beneficia a pozemky, král věnoval roční částku z vlastních příjmů k jeho podpoře. Eustáz a jeho mniši se věnovali kázání v odlehlých okresech, které dosud neznaly evangelium, a to především na sv Galie. Působili také jako horliví misionáři u Warassků a Bavorů. Mezi kláštery Luxeuil a Bobbio (oba založili Kolumbán) se dlouho udržoval kontakt. Hovoří se i o potížích při vedení mnichů, kteří nechtěli dodržovat přísnější reformní pravidla a opakovaně se snažili proti nim bouřit. Eustáz měl i charisma uzdravovat posedlé, slepé a nemocné horečkou. + 29. března 625/9 v Luxeuil. Atributy: opat s knihou a berlou, nemocní, obrazy model.