Daniel z Schönau

Daniel z Schönau svatý ?

Kanovníkem v Kolíně n. R., mnich cisterciáckého opatství Himmerod (tam byl zvolen převorem), později opat kláštera Schönau u Heidelbergu. + 1218 v pověsti svatosti.