Konrád I. ze Salzburgu

Konrád I. ze Salzburgu svatý

* 1075 v Abensbergu v Bavorsku v hraběcí rodině. Nejprve kanovníkem v Hildesheimu, 1105 jej v 30 letech jmenoval císař Jindřich V. arcibiskupem v Salzburgu. Ve sporech o investituru se Konrád nicméně postavil na stranu papeže a císař jej proto vypověděl 1112 do vyhnanství. Vrátil se teprve 1121 a začal se věnovat ze všech sil diecézi. Věnoval se intenzivně reformě duchovenstva a klášterů a např. do všech domů kanovníků zavedl augustiniánskou řeholi. Pro svou reformní činnost byl později nazýván i druhým zakladatelem salzburgské církve. K první stavbě dómu biskupa Virgilia dal přistavět dvě mohutné západní věže. 9. 4. 1147 v Lungau (Rakousko). Pohřben v hrobce arcibiskupů v salzburgském dómu. Bývá znázorňován s modelem salzburgského chrámu sv. Petra.