Wirthir z Neuhausenu

Wirthir z Neuhausenu svatý

Žil ve 12. stol., pocházel z Anglie. 1120 doložen jeho pobyt ve vesnici Neuhausen u Mnichova. Živil se jako honák oslů. + v Mnichově. Jeho ostatky nalezeny 1931, v Německu velmi uctíván a je mu zasvěceno mnoho kostelů. Oficiálně nebyl svatořečen, kult uznán na základě staleté úcty.