Roswitha z Liesborn

Roswitha z Liesborn (svatá)

* v 8. stol. Pravděpodobně sestra Karla Velikého. 1. abatyše benediktinského kláštera, který založila 815 v Liesborn (děkanát Warendorf, Severní Porýní – Vestfálsko), kde také + 29. 4. někdy v 9. stol. Její svatořečení je nejisté.