Gamelbert

Gamelbert (Gamelbertus, Amelbert) svatý (blahoslavený?)

* 720 (v 8. stol.) v Michaelsbuchu v Bavorsku. Kněz, založil 766 blízko svého rodiště – v Metten u Deggendorfu – benediktinský klášter. Opatem ustanovil svého kmotřence Utu a připravil ho na kněžství. + 17. 1. 780 (někdy v 8. stol.). Svatořečen 1909.