Reginbert ze Seldenbüren

Reginbert ze Seldenbüren svatý

* kolem 900 v Seldenbürenu (nyní Sellenbüren, Švýcarsko) jako baron. Nejprve voják, pak odešel v pol. 10. stol. jako poustevník do Schwarzwaldu a postavil si tam poustevnu Abzell, z níž se zřejmě vyvinulo benediktinské opatství St. Blasien (Bádensko – Würtenbersko), kde byly uloženy ostatky sv. Blažeje. + kolem 962 v St. Blasien. Od 1927 Reginbertovy ostatky leží ve starém mnišském chóru opatství.