Dietmar z Mindenu

Dietmar (Thietmar) z Mindenu svatý ?

* v Bavorsku. 1185 – 6 biskupem v Mindenu na Weseře v Severním Porýní – Vestfálsku. + 1206 v Mindenu.