Ano, oblíbil jsem si to krásné Bavorsko, jeho současnost i historii, jeho lidi i krajinu, jeho města i venkov. A jeho světce. Tento vztah se časem přenesl i na zajímavé Hesensko (s hrobem apoštola Německa sv. Bonifáce) a zprostředkovaně pak vlastně i na Německo celé. V souvislosti se svými návštěvami jsem si brzy začal, jen tak pro sebe, dělat přehled chrámů. Těch navštívených, i těch navštívení hodných. Do toho jsem vsunul přípravu internetových stránek o navštívených místech (www.bayern6.webnode.cz). Jenže v těchto souvislostech mně začali pozvolna, ale stále výrazněji, "vyskakovat" také tamní světci. Několik, a ještě několik, a ještě ... Až jich nakonec bylo tolik, že jsem (možná jen dočasně) kostely úplně opustil a začal se, ovšem zcela nesystematicky, věnovat těm světcům. Znamenalo to spoustu a spoustu u toho (zajímavě) stráveného času, zejména po večerech. Nějaké ty stovky hodin to byly. Ovšem třeba další návštěvy v Německu tím získaly ještě zcela nový rozměr.

V každém případě na úvod - jsem v této věci naprostý amatér. A (jak už řečeno) dostal jsem se k ní zcela neplánovaně. Ale stalo se, a ja jsem velice rád.

O hodně pozdější poznámka:
Témata kostelů a německých světců středověku byla zřejmě jen krásnými mezikroky k mému "tématu životnímu". A tím jsou ... kláštery Bavorska. Tomuto úžasnému tématu se věnuji už několik let. Moje detailně zpracovaná databáze má dnes už přes 700 položek. A k tomu ještě vloženou databázi více než 300 poutních míst. Řadu z nich jsem osobně navštívil. Je to u mě vlastně už jakási posedlost. Jak se bude vyvíjet dál, to ale nevím ...

A teď o něco málo konkrétněji k vlastní přípravě a dalším momentům tohoto přehledu.

Mým základním zdrojem informací byl internet. Jen malá část informací pocházela ze zdrojů tištěných. Výsledná podoba přehledu je pak vlastně kompilací informací k danému světci ze všech nalezených zdrojů. (Vzhledem k chaotickému postupu zpracovávání, vzhledem k velkému množství zdrojů v některých případech, jsem odkazy na konkrétní zdroje nezachytil.) Menší část zdrojů přitom byla v češtině, určitá část v angličtině, nejvíce bylo ovšem v němčině. Vzhledem k tomu, že němčinu ovládám minimálně a angličtinu jen průměrně, s překlady jsem poněkud bojoval. Některé zdroje byly navíc spíše na bázi převyprávění původních legend, jiné zase v podobě kritického popisu života světce. Některé zdroje byly jen zcela stručné a jiné naopak velmi obsáhlé. Některé církevní a jiné sekulární. Spíše drobnější doplnění jsem nakonec provedl - u těch spíše nemnoha světců, kteří jsou tam zachyceni - podle čtyř svazků díla Svatí na každý den z Karmelitánského nakladatelství. A ještě později jsem prošel a místy upravil své texty podle další knihy z Karmelitánského nakladatelství - Rok se svatými. Zde je, na rozdíl od knihy předešlé, ze světců z mého přehledu zachyceno významné množství. Potěšilo mě přitom, že z předešlého pátrání mi oproti této knize německéch autorů chybělo snad pouze 5 světců.

V některých případech nebylo ze zdrojů zcela jasné, zda se jedná o osobu svatou, blahoslavenou, nebo (v malé části případů) "jen" více či méně uctívanou. Proto u některých jmen ty otazníky za jmény. Primárně jsem se zaměřil na světce od nejstarších dob přibližně do 13. století, zcela výjimečně však jsou zde i zástupci dob pozdějších. Jde přitom zpravidla o světce v Německu působící, ne však nutně i zde narozené. Naopak rodilé Němce, působící převážně jinde, uvádím spíše výjimečně. Problémem je i definování příslušného zájmového území (v dobách Franské říše, či např. z pohledu opakovaných změn příslušnosti některých oblastí mezi Bavorskem a Rakouskem apod.). Zatím jsem ani nedokázal vnést slušnější systém do jmen světců. Snažil jsem se (dle nabytých informací) držet se verze častěji používané a spíše německé podoby jména. A nebyl jsem zatím, a asi ještě nějakou dobu nebudu, ani schopen provést podstatnější korekturu textu. No, je ho přece jen poměrně dost ...